Více radosti s dětmi! Kurzy pro rodiče Německé asociace pro ochranu dětí „Silní rodiče - Silné děti®“

Silní rodiče - Silné děti® je nabídka kurzu pro všechny matky a otce, kteří chtějí docílit většího potěšení, lehkosti a zároveň větší jistoty ve výchově.

Výchova je příkladem a láskou. Přesto stojí za vší péčí a náklonností vychovatelské práce, která někdy může být velmi vysilující. Německá asociace pro ochranu dětí Vás v tom nenechá samotné. Kurzy pro rodiče Silní rodiče - Silné děti® získáte spolehlivého partnera, který Vám pomůže suverénně zvládnout i každodenní situace plné konfliktů.

Kurzy pro rodiče Silní rodiče - Silné děti®:

 • Posilují sebevědomí matek, otců a dětí.
 • Pomáhají ulevit si od rodinného všedního dne a vylepšit to společné.
 • Ukazují cesty ke zvládnutí konfliktů a k jejich řešení.
 • Poskytují prostor k přemýšlení a sdílení s ostatními matkami a otci.
 • Otevírají Vám možnosti pro vytvoření volného prostoru pro Vás samotné a k doplnění síly.
 • Informují o obecných tématech ve výchově a o právech dětí.
 • A navíc, kurzy pro rodiče jsou hlavně zábavné. 

Obsah Silní rodiče - silné děti®:

 • Vyjasnění představ o hodnotách a výchově: Co je pro mě důležité ve výchově?
 • Stanovení podstaty jako vychovávající: Znám sám sebe a znám svou roli jako rodič?
 • Posílení sebedůvěry k podpoře vývoje dítěte: Jak naslouchám svému dítěti a jak ho povzbuzuji?
 • Stanovení jasných komunikačních pravidel v rodině: Jak vyjádřím své potřeby?
 • Způsobilost k rozeznání problémů a k jejich řešení: Jak řešíme problémy v rodině?

Objem kurzů pro rodiče bude zprostředkován v kombinaci z teorie, metodik skupinové práce a vlastních zkušeností.

Termíny kurzu pro rodiče ve Vašem regionu získáte v odkazu Termíny. (Link)

Ke všeobecné úvodní stránce programu pro vzdělávání rodičů SR-SD® se dostanete přes www.se-sk.de

Silní rodiče - Silné děti® - vyškolení k vedoucím kurzu

Ve čtyřdenním základním školení je zprostředkován koncept Silní rodiče - Silné děti®, stejně tak je tématizována organizace a realizace kurzů pro rodiče. Každá jednotka kurzu má své zapamatovatelné moto a zabývá se daným tématem, přičemž navzájem stanovuje obsah a metody.

Obsah

Školení zahrnuje teoretické základy a praktická cvičení před pozadím vlastních zkušeností. Obsah je pokaždé nejprve teoreticky vysvětlen a na bázi skupinově-dynamického a rolí-specifikujícího procesu nacvičen. Cvičení jsou vysoce charakterizovány skrz vlastní vnímání. Hlavním obsahem školení je teoretické, praktické a didaktické zprostředkování modelu, ve kterém jsou vysvětleny představy o hodnotách a výchově, upevněna podstata, posílena sebedůvěra, určena jasná pravidla komunikace a také hranic a umožněno řešení problémů v rodině.

Po úspěšném absolvování školení obdrží účastníci/účastnice certifikát. Tím mohou být v místě nabízeny pod tímto názvem a s odkazem na práva DKSB kurzy pro rodiče Silní rodiče - Silné děti®

Zprostředkování postoje vedoucího kurzu, je charakterizováno přijetím a uznáním, důvěrou, posílením pozitivního a na zdroje orientovaného postoje k výchově, provází veškerá školení.

Cílová skupina

Pro možnost absolvovat školení vedoucích kurzů pro rodiče, musí účastníci splňovat následující osobní a odborná kritéria:

 • ukončené vzdělání v pedagogicko-psychologickém oboru
 • pedagogické, poradenské nebo terapeutické zkušenosti v práci s rodiči
 • zkušenosti jako vedoucí skupiny při skupinové práci s dospělými ve výše uvedených oblastech

Příští termíny školení pro vedoucí kurzů naleznete pod Termíny (Link), na naší  webové stránce, nebo nás pro jejich získání kontaktujte.