Chcete se stát vedoucím kurzu pro rodiče? Máte pedagogické nebo ekvivalentní základní vzdělání?

Pravidelně nabízíme kvalifikace pro vedoucí kurzů pro rodiče v oblasti „Silní rodiče - Silné děti“®, podporu ve zdravém způsobu života „GELKI!®“ a mediální pedagogiku „Cesty skrz mediální džungli“, stejně tak i základní prvky integrace.

Předpoklady Vaší účasti jsou:

  • základní vzdělání na pedagogicko-psychologické pracovní úrovni
  • zkušenosti s prací ve skupině s dospělými
  • zkušenosti s prací s rodiči

Příští termíny školení pro tyto nabídky naleznete v našem vzdělávacím programu na webových stránkách www.kinderschutzbund-sachsen.de/seminare.  Obsahují online-přihlašovací systém.

Pokud nenajdete žádné termíny, shromáždíme žádosti pro školení. V případě zájmu se prosím obraťte přímo na nás: Kontakt (Link).

Pro vyškolené vedoucí kurzů!

Pro už vyškolené vedoucí kurzů pro rodiče pravidelně nabízíme setkání odborných skupin, regionální setkání a návazné vzdělávací školení. Následně budete informováni.

Informace pro trenéry „SRSD“®

Pro trenéry pravidelně nabízíme setkání odborných skupin Silní rodiče-Silné děti®. Cílem těchto setkání je:

  • věnovat se sdílení zkušeností
  • osvětlit regionální situace
  • chopit se důležitých odborných témat
  • rozvinout politické strategie
  • prodiskutovat témata návazného vzdělávacího školení vedoucích kurzů
  • vytvořit roční vzdělávací program

Termíny pro setkání trenérů v Sasku naleznete na webových stránkách. Pozvánky k těmto setkáním obdrží trenéři/trenérky cca 6 týdnů před daným termínem.

Termíny

No events found.

Hledání

Přihlaste se

Deutscher Kinderschutzbund - Landesverband Sachsen e.V.