Chcete se stát vedoucím kurzu pro rodiče? Máte pedagogické nebo ekvivalentní základní vzdělání?

Pravidelně nabízíme kvalifikace pro vedoucí kurzů pro rodiče v oblasti „Silní rodiče - Silné děti“®, podporu ve zdravém způsobu života „GELKI!®“ a mediální pedagogiku „Cesty skrz mediální džungli“, stejně tak i základní prvky integrace.

Předpoklady Vaší účasti jsou:

  • základní vzdělání na pedagogicko-psychologické pracovní úrovni
  • zkušenosti s prací ve skupině s dospělými
  • zkušenosti s prací s rodiči

Příští termíny školení pro tyto nabídky naleznete v našem vzdělávacím programu na webových stránkách www.kinderschutzbund-sachsen.de/seminare.  Obsahují online-přihlašovací systém.

Pokud nenajdete žádné termíny, shromáždíme žádosti pro školení. V případě zájmu se prosím obraťte přímo na nás: Kontakt (Link).

Pro vyškolené vedoucí kurzů!

Pro už vyškolené vedoucí kurzů pro rodiče pravidelně nabízíme setkání odborných skupin, regionální setkání a návazné vzdělávací školení. Následně budete informováni.

Informace pro trenéry „SRSD“®

Pro trenéry pravidelně nabízíme setkání odborných skupin Silní rodiče-Silné děti®. Cílem těchto setkání je:

  • věnovat se sdílení zkušeností
  • osvětlit regionální situace
  • chopit se důležitých odborných témat
  • rozvinout politické strategie
  • prodiskutovat témata návazného vzdělávacího školení vedoucích kurzů
  • vytvořit roční vzdělávací program

Termíny pro setkání trenérů v Sasku naleznete na webových stránkách. Pozvánky k těmto setkáním obdrží trenéři/trenérky cca 6 týdnů před daným termínem.

Termíny

Elternkurs - Grundkurs

září
středa
9
16:00 h - 18:00 h
Elternkurs in Anlehnung an Starke Eltern - Starke Kinder®   für Eltern von Vor- und Grundschulkindern Schwerpunkte im Grundkurs Was ist mir wirklich wichtig in der Erziehung? Wie kann ich mit meinem Kind sprechen, damit es mich versteht? Was braucht mein Kind von mir? Am 09.09., 16.09., 07.10., 14.1…

Elternkurs - Aufbaukurs

listopad
středa
4
16:00 h - 18:00 h
Elternkurs in Anlehnung an Starke Eltern – Starke Kinder ® für Eltern von Vor- und Grundschulkindern   Schwerpunkte im Aufbaukurs Wie setze ich sinnvoll Grenzen? Wie schaffe ich es, in Stresssituationen gelassener zu reagieren? Was mache ich bei Problemen? Am 04.11., 11.11.,0 25.11., 02.12.2020 je 1…

Hledání

Přihlaste se

Deutscher Kinderschutzbund - Landesverband Sachsen e.V.