Více radosti s dětmi! Kurzy pro rodiče Německé asociace pro ochranu dětí „Silní rodiče - Silné děti®“

Silní rodiče - Silné děti® je nabídka kurzu pro všechny matky a otce, kteří chtějí docílit většího potěšení, lehkosti a zároveň větší jistoty ve výchově.

Výchova je příkladem a láskou. Přesto stojí za vší péčí a náklonností vychovatelské práce, která někdy může být velmi vysilující. Německá asociace pro ochranu dětí Vás v tom nenechá samotné. Kurzy pro rodiče Silní rodiče - Silné děti® získáte spolehlivého partnera, který Vám pomůže suverénně zvládnout i každodenní situace plné konfliktů.

Kurzy pro rodiče Silní rodiče - Silné děti®:

 • Posilují sebevědomí matek, otců a dětí.
 • Pomáhají ulevit si od rodinného všedního dne a vylepšit to společné.
 • Ukazují cesty ke zvládnutí konfliktů a k jejich řešení.
 • Poskytují prostor k přemýšlení a sdílení s ostatními matkami a otci.
 • Otevírají Vám možnosti pro vytvoření volného prostoru pro Vás samotné a k doplnění síly.
 • Informují o obecných tématech ve výchově a o právech dětí.
 • A navíc, kurzy pro rodiče jsou hlavně zábavné. 

Obsah Silní rodiče - silné děti®:

 • Vyjasnění představ o hodnotách a výchově: Co je pro mě důležité ve výchově?
 • Stanovení podstaty jako vychovávající: Znám sám sebe a znám svou roli jako rodič?
 • Posílení sebedůvěry k podpoře vývoje dítěte: Jak naslouchám svému dítěti a jak ho povzbuzuji?
 • Stanovení jasných komunikačních pravidel v rodině: Jak vyjádřím své potřeby?
 • Způsobilost k rozeznání problémů a k jejich řešení: Jak řešíme problémy v rodině?

Objem kurzů pro rodiče bude zprostředkován v kombinaci z teorie, metodik skupinové práce a vlastních zkušeností.

Termíny kurzu pro rodiče ve Vašem regionu získáte v odkazu Termíny. (Link)

Ke všeobecné úvodní stránce programu pro vzdělávání rodičů SR-SD® se dostanete přes www.se-sk.de

Silní rodiče - Silné děti® - vyškolení k vedoucím kurzu

Ve čtyřdenním základním školení je zprostředkován koncept Silní rodiče - Silné děti®, stejně tak je tématizována organizace a realizace kurzů pro rodiče. Každá jednotka kurzu má své zapamatovatelné moto a zabývá se daným tématem, přičemž navzájem stanovuje obsah a metody.

Obsah

Školení zahrnuje teoretické základy a praktická cvičení před pozadím vlastních zkušeností. Obsah je pokaždé nejprve teoreticky vysvětlen a na bázi skupinově-dynamického a rolí-specifikujícího procesu nacvičen. Cvičení jsou vysoce charakterizovány skrz vlastní vnímání. Hlavním obsahem školení je teoretické, praktické a didaktické zprostředkování modelu, ve kterém jsou vysvětleny představy o hodnotách a výchově, upevněna podstata, posílena sebedůvěra, určena jasná pravidla komunikace a také hranic a umožněno řešení problémů v rodině.

Po úspěšném absolvování školení obdrží účastníci/účastnice certifikát. Tím mohou být v místě nabízeny pod tímto názvem a s odkazem na práva DKSB kurzy pro rodiče Silní rodiče - Silné děti®

Zprostředkování postoje vedoucího kurzu, je charakterizováno přijetím a uznáním, důvěrou, posílením pozitivního a na zdroje orientovaného postoje k výchově, provází veškerá školení.

Cílová skupina

Pro možnost absolvovat školení vedoucích kurzů pro rodiče, musí účastníci splňovat následující osobní a odborná kritéria:

 • ukončené vzdělání v pedagogicko-psychologickém oboru
 • pedagogické, poradenské nebo terapeutické zkušenosti v práci s rodiči
 • zkušenosti jako vedoucí skupiny při skupinové práci s dospělými ve výše uvedených oblastech

Příští termíny školení pro vedoucí kurzů naleznete pod Termíny (Link), na naší  webové stránce, nebo nás pro jejich získání kontaktujte.

Termíny

No events found.

Hledání

Přihlaste se

Deutscher Kinderschutzbund - Landesverband Sachsen e.V.